Välkommen till JE isolering AB

med Last & lyft i Visby

 

Vi har en liten smidig lastmaskin i 5t klassen. Med den kan vi utan svårigheter hjälpa till med lossning/lastning av material i innerstaden eller på trånga utrymmen. Med den har vi även stor möjlighet att på ett snabbt och smidigt sätt röja snö på parkeringar eller bostadsområden. Naturligtvis erbjuder vi givetvis sandning av ytorna. Till halkbekämpning har vi valt att använda granolat för att slippa den vanliga kalksanden som normalt sprids och blir till gegga som dras med in butiker och hus. Efter snön är borta sopar vi upp allt och kör bort för deponi. Så när du anlitar oss behöver du aldrig fundera, är det snö så plogar vi, är det halt så sandar vi!

Info om maskinen

 

  • Modell: Atlas AR55
  • Vikt: 5,5t
  • Midjestyrd för ökad smidighet
  • Vi har vikplog, skopa, sandagregat och sopmaskin samt pallgafflar för att klara dina behov.

 

Je Isolering AB

Vibble drejargatan 4

622 59 Visby

 

 

Johnny Enderberg 0704-800574

Jens Enderberg 0707-518262

Jonas Enderberg 0707-664779

 

2014

Webb: Jens Enderberg

jens@jeisoleringab.se