Välkommen till JE isolering AB

med Last & lyft i Visby
Vi är certifierade av Fireseal för att utföra fullt godkända brandtätningar i såväl bjälklag som väggar.  Vi har valt att arbeta med FireSeal eftersom vi anser deras produkter vara överlägsna konkurrenter i enkelheten att montera tätningen under förutsättning att kraven för en godkänd tätning kan uppfyllas.


Je Isolering AB

Vibble drejargatan 4

622 59 VisbyJohnny Enderberg   0704-800574

Jens Enderberg       0707-518262

Jonas Enderberg     0707-661034


2014

Webb: Jens Enderberg

jens@jeisoleringab.se