Välkommen till JE isolering AB

med Last & lyft i VisbyJE Isolering AB är Gotlands största företag inriktat på isolering av alla dess slag.

Startades 2000 av Johnny Enderberg som en enskild firma men är sedan 2010 ett aktiebolag.

Johnny har över 35 års erfarenhet av isolering och är ett välbekant

ansikte på dom gotländska byggena.


Efter starten så tog det inte länge innan Göran Nordberg kom in i firman. Göran har lika många år i branschen då dem samma dag började arbeta på Roma sockerbruk som 18åringar för Svärds Isolering.

Efter detta ökade efterfrågan fort och Peter Melin började arbeta. Han är numera främst industri isolerare och plåtslagare. Sedan har det gått framåt och idag är vi 10st anställda i företaget, alla med sin lilla specialitet.

En av framgångarna för företaget har alltid varit personalen. Vi har personal som klarar de flesta uppdrag, även sådant som vi normalt inte gör, är inte vara några problem att lösa.


Ingenting är omöjligt!


I början av 2012 gjordes en stor investering, vi köpte vår teleskoplastare. Vi såg ett behov av en maskin som kunde klara flera av det uppgifter man hittar på en byggarbetsplats så som lossa bilar, lyfta upp material på höjden, personlyft, avfallshantering och mycket mer. Allt detta till priset av en maskin istället för flera olika.

 


För att läsa mer om vår personal, tryck på fliken personal, eller här!


Je Isolering AB

Vibble drejargatan 4

622 59 VisbyJohnny Enderberg   0704-800574

Jens Enderberg       0707-518262

Jonas Enderberg     0707-661034


2014

Webb: Jens Enderberg

jens@jeisoleringab.se