Snöröjning, sandning och sopning

Snöröjning, sandning och sopning

Info om maskinen


Modell: Terex TL100

Vikt: 6 ton

Midjestyrd för ökad smidighet

Vi har vikplog, skopa, sandagregat och sopmaskin samt pallgafflar för att klara dina behov.


Så när du anlitar oss behöver du aldrig fundera, är det snö så plogar vi, är det halt så sandar vi

Vi har en liten smidig lastmaskin i 6t klassen. Med den kan vi utan svårigheter hjälpa till med lossning/lastning av material i innerstaden eller på trånga utrymmen.


Med den har vi även stor möjlighet att på ett snabbt och smidigt sätt röja snö på parkeringar eller bostadsområden.

Naturligtvis erbjuder vi givetvis sandning av ytorna. Till halkbekämpning har vi valt att använda granolat för att slippa den vanliga kalksanden som normalt sprids och blir till gegga som dras med in butiker och hus.

När snön är borta sopar vi upp allt och kör bort för deponi.