Wraptech

Wraptech

WRAPTEC är en ny ytbeklädnad för teknisk isolering. Materialets unika självvulkaniserande förmåga gör installationen snabb och enkel på alla byggarbetsplatser. Det högpresterande materialet ger extrem UV-stabilitet och väderbeständighet i alla miljöer. Tack vare sin absolut vatten- och ångtäta försegling förhindras korrosion under isoleringen (CUI) på röret